ساعات پاسخگویی : شنبه تا جمعه - ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر

مشهد - خیابان حر عاملی - نبش حر عاملی 19 -طبقه فوقانی درمانگاه ​​​​​​​

051-​​37233631
​​​​​​​09155024684

شرکت تحلیلگران عمید

کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین‌الملل

معرفی کنفرانس


در دهه هاي اخير خدمات سلامت بين الملل همواره به عنوان يكي از حوزه هاي جذاب و از نظر اقتصادي بسيار تاثير گذار در پزشكي مطرح بوده است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه آسيايي و نيز كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي با ارتقا سطح كيفي خدمات پزشكي خود و كسب اعتباربخشي هاي بين المللي با جذب بيماران خارجي، منشا تغييرات شگرفي در ساختار اقتصادي كشور خود شده اند.
در كشور ما نيز، ظرف بيست سال گذشته همواره اين عرصه مورد توجه بوده است. خوش نامي پزشكان ايراني نزد بيماران كشورهاي همسايه، خدمات با كيفيت پزشكي در حوزه تخصص هاي مختلف و ارائه خدماتي كه در ساير كشورهاي منطقه امكان پذير نيست در كنار قيمت بسيار مناسب اين خدمات در ايران، از علل عمده رونق  خدمات سلامت بين الملل و يا همان گردشگري سلامت به شمار مي رود. با اين حال به نظر مي رسد ارائه خدمات سلامت بين الملل در ايران، از نقائص عمده و مهمي رنج مي برد. بررسي هاي كارشناسان اين حوزه  حاكي از آن است كه يكي از بزرگترين چالش هاي گردشگري سلامت در ايران نبود آموزش كافي و يا به عبارت ديگر فقدان نيروي آموزش ديده تخصصي در اين بخش است. پر واضح است كه اين نقص، بطور مستقيم باعث بروز اختلال در زنجيره تأمين پيچيده و شكننده اين صنعت در كشور مي شود.
با اين رويكرد، موسسه آموزش عالی بينالود برآن است تا با طراحي و برگزاري "کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل" و با دعوت از  صاحب نظران  و فعالين اين عرصه، به راه حل مناسبي جهت ارتقا جايگاه گردشگري سلامت به ويژه در بخش آموزش نيروي انساني مورد نياز اين صنعت، دست يابد. در اين رويداد، ضمن بررسي راهكارهاي آموزش مناسب در اين حوزه به عمده ترين مشكلات و چاش هاي پيش روي گردشگري سلامت در ايران پرداخته خواهد شد.